How To Create a Clean and Colorful Web Layout – Photoshop Tutorial

In this tutorial I am going to show you how to create a clean corporate layout in Photoshop. The original layout was created by kuntiz from ThemeForest and I want to thank him for allowing me to write this tutorial. Xem chi tiết…

Advertisements
Chuyên mục:Photoshhop Thẻ:

Biến và các kiểu dữ liệu

1.      Khai báo biến

          1.1        Cú pháp khai báo biến: 

     dataType varName;

Trong đó, dataType là kiểu dữ liệu của biến, varName là tên biến. Trong Java, việc đặt tên biến

phải tuân theo các quy tắc sau: Xem chi tiết…

Chuyên mục:Java

Mô hình MVC và 1 ví dụ ứng dụng

1. Thế nào là mô hình 1?

Ngày xưa các bạn lập trình một trang jsp, php hay asp, các bạn thường đan xen các mã html cùng với các mã jsp, php, hay asp. Do vậy, có những khó khăn sau có thể gặp phải:

  • Người thiết kế giao diện cũng cần phải biết các ngôn ngữ lập trình, hoặc bạn phải trực tiếp thiết kế chúng.
  • Việc bảo trì chúng thường rất khó khăn, vì một phần các mã chương trình lẫn lộn với mã html.
  • Khi có lỗi xảy ra, việc tìm ra lỗi và định vị ỗi cũng là một vấn đề khó khăn.
  • Và còn nhiều những khó khăn khác … Xem chi tiết…
Chuyên mục:Java, JSP

Mô hình MVC Java Web JSP Servlet

Mô hình MVC Java Web JSP Servlet

 

MVC Pattern trên Web – Mô hình thiết kế ứng dụng theo dạng Model – View – Controller
Mục đích: Chủ đề của bài này đề cập đến khái niệm của việc thiết kế web sử dụng mô hình MVC. Chúng tôi sẽ đi vào từng phần trong mô hình, các ưu điểm, khuyết điểm của mô hình này, từ đó chúng ta sẽ áp dụng mô hình này trong phần phân tích và thiết kế ứng dụng web cụ thể áp dụng mô hình này để thấy rõ cách thức thiết kế, cách cài đặt một ứng dụng theo đúng tính mô tả của mô hình Xem chi tiết…

Chuyên mục:JSP Thẻ:,

Cách chuyển tiếp sang text field khác khi gõ Enter ( Swing java )

Bài thực hành RMI hôm nay có phần mở rộng yêu cầu khi ấn Enter sẽ chuyển tiếp sang text field khác để nhập tiếp không cần dùng chuột. Mình xinh trình bầy cách làm như sau cho các Bạn chưa làm được tham khảo:
Xem chi tiết…

Chuyên mục:Java

Cách không cho đóng cửa sổ chương trình java khi click vào nút X ( close )

Chương trình chỉ đóng form khi user click vào nút Cancel, còn khi user click vào dấu x ở góc trên của form thì chương trình sẽ hiện thông báo như sau để yêu cầu user phải click vào nút Cancel mỗi khi muốn đóng form
Chuyên mục:Java

Hello Everybody!

Tháng Hai 2, 2012 1 Bình luận

My name is Tuyen Tran and I would like to thank you for visiting my personal webiste. Here you can find information about my self.

Who am I:

  • I’m from Viet Nam, I  am a Student and living in Ha Noi.
  • I acquired my bachelor’s degree in the Ha Noi college of industrial economics.
  • I acquired myengineer’s degree in post and telecommunications institute of technology
  • I like Games, Code, picnic, music,… a lot…
Chuyên mục:Java