Lưu trữ

Archive for Tháng Bảy, 2012

Cách chuyển tiếp sang text field khác khi gõ Enter ( Swing java )

Bài thực hành RMI hôm nay có phần mở rộng yêu cầu khi ấn Enter sẽ chuyển tiếp sang text field khác để nhập tiếp không cần dùng chuột. Mình xinh trình bầy cách làm như sau cho các Bạn chưa làm được tham khảo:
Xem chi tiết…

Advertisements
Chuyên mục:Java

Cách không cho đóng cửa sổ chương trình java khi click vào nút X ( close )

Chương trình chỉ đóng form khi user click vào nút Cancel, còn khi user click vào dấu x ở góc trên của form thì chương trình sẽ hiện thông báo như sau để yêu cầu user phải click vào nút Cancel mỗi khi muốn đóng form
Chuyên mục:Java