Lưu trữ

Archive for the ‘JSP’ Category

Mô hình MVC và 1 ví dụ ứng dụng

1. Thế nào là mô hình 1?

Ngày xưa các bạn lập trình một trang jsp, php hay asp, các bạn thường đan xen các mã html cùng với các mã jsp, php, hay asp. Do vậy, có những khó khăn sau có thể gặp phải:

  • Người thiết kế giao diện cũng cần phải biết các ngôn ngữ lập trình, hoặc bạn phải trực tiếp thiết kế chúng.
  • Việc bảo trì chúng thường rất khó khăn, vì một phần các mã chương trình lẫn lộn với mã html.
  • Khi có lỗi xảy ra, việc tìm ra lỗi và định vị ỗi cũng là một vấn đề khó khăn.
  • Và còn nhiều những khó khăn khác … Xem chi tiết…
Advertisements
Chuyên mục:Java, JSP

Mô hình MVC Java Web JSP Servlet

Mô hình MVC Java Web JSP Servlet

 

MVC Pattern trên Web – Mô hình thiết kế ứng dụng theo dạng Model – View – Controller
Mục đích: Chủ đề của bài này đề cập đến khái niệm của việc thiết kế web sử dụng mô hình MVC. Chúng tôi sẽ đi vào từng phần trong mô hình, các ưu điểm, khuyết điểm của mô hình này, từ đó chúng ta sẽ áp dụng mô hình này trong phần phân tích và thiết kế ứng dụng web cụ thể áp dụng mô hình này để thấy rõ cách thức thiết kế, cách cài đặt một ứng dụng theo đúng tính mô tả của mô hình Xem chi tiết…

Chuyên mục:JSP Thẻ:,