Lưu trữ

Posts Tagged ‘mvc’

Mô hình MVC Java Web JSP Servlet

Mô hình MVC Java Web JSP Servlet

 

MVC Pattern trên Web – Mô hình thiết kế ứng dụng theo dạng Model – View – Controller
Mục đích: Chủ đề của bài này đề cập đến khái niệm của việc thiết kế web sử dụng mô hình MVC. Chúng tôi sẽ đi vào từng phần trong mô hình, các ưu điểm, khuyết điểm của mô hình này, từ đó chúng ta sẽ áp dụng mô hình này trong phần phân tích và thiết kế ứng dụng web cụ thể áp dụng mô hình này để thấy rõ cách thức thiết kế, cách cài đặt một ứng dụng theo đúng tính mô tả của mô hình Xem chi tiết…

Chuyên mục:JSP Thẻ:,